Orterna dog medan storstäderna växte. Året är 2067 och avfolkningen har inneburit att människor, företag och myndigheter är ett minne blott. Här var förr liv men när den sista pensionären dog, dog också orten.

Prypjat är staden som står öde efter Tjernobylolyckan 1986, bara skalbaggarna överlevde. I Sverige ser vi resultatet av urbaniseringen sedan 1950-talet, hur kunde man i Sverige bara låta det ske? Faktumet är väl känt, ändå har man i ett sekel rent ut sagt pissat på landsbygden och möjligheterna som en gång funnits där. Möjligheten att utveckla Sverige. Hur kunde man låta Sverige självdö och låta landet reduceras till några stora städer? Året är 2067 och bara statistik och övergivna byggnader avslöjar att det i Sverige förr fanns liv. Stockholm är fortfarande idag (år 2067) landets största stad med 1.2 miljoner invånare tätt följt av Botkyrka och 945000 invånare. På tredje plats kommer Göteborg med 858000 personer. Genom att dra en rät linje som följer stigningstalet utifrån befolkningsökningen sedan 1950 till 2017 är det lätt att se hur utvecklingen ser ut. Om Sverige fortsätter med sin avfolkning av småstäder och fortsätter att fylla större städer med invånare, då kommer resultatet aldrig bli annat än det tankeexperiment vi nu tillåter oss att göra. Sveriges fem största respektive fem minsta kommuner blir andra än idag.

Faktisk resp. potentiell befolkningsutveckling
Ort Invånare 1950 Invånare 2017 Invånare 2067 Ökn. %
1. Stockholm 745 936 949 761 1 209 281 27%
2. Botkyrka 8 939 91 925 945 319 928%
3. Göteborg 370 832 564 039 857 909 52%
4. Haninge 9 528 88 037 813 446 823%
5. Järfälla 7 269 76 453 804 108 952%
286. Överkalix 9 214 3 367 1 230 -63%
287. Dorotea 5 919 2 646 1 183 -55%
288. Bjurholm 2 575 2 451 1 157 -53%
289. Sorsele 6 132 2 516 1 032 -59%
290. Åsele 7 664 2 809 1 030 -63%
Befolkningsutveckling i procent
Orter med störst ökning i % Orter med störst minskning i %
1. Tyresö 1393% 286. Övertorneå -56%
2. Järfälla 952% 287. Sorsele -59%
3. Botkyrka 928% 288. Pajala -60%
4. Haninge 824% 289. Åsele -63%
5. Håbo 671% 290. Östra Göinge -63%

Vi ser redan här, genom att rangera de fem högsta och lägsta värdena hur småstäderna minskat och de större städerna ökat de senaste 50 åren. En fortsatt nonchalans mot detta kommer bara sluta på ett sätt. Argumentet att det är små befolkningsmängder i botten och att en avfolkning av 100 personer resulterar i en stor procentuell ökning stämmer, men vi ser också ett mönster. De mindre orterna kommer aldrig att överleva i denna takten. Vi kan i framtiden räkna bort Övertorneå, Dorotea och Åsele med över 100 andra kommuner under det kommande decenniet. Det spelar ingen roll hur man vänder på talen, statistiken visar hur orterna avfolkas om så bara med 100 personer, det händer fortfarande. Denna avfolkningen sker framför våra ögon, det spelar ingen roll om det är en stor eller liten stad. Orter som 1950 hade 10 000 invånare är idag 2017 runt 1000, vad händer med orterna som är större, säg 20 000?. Exempel på orter med runt 20 000 invånare är bland andra Sollefteå (där man nu avvecklar samhällsfunktioner), Gällivare, Ljusdal och Söderhamn, alla med negativ befolkningsutveckling. Faktum är att hela 123 av landets 290 kommuner (42%) är direkta avfolkningskommuner. Den procentuella avfolkningen avgör tiden detta tar. Tyresö tillsammans med de flesta kommunerna runt storstäderna växer explosionsartat medan Åsele tillsammans med flera andra avfolkningsorter kan räkna med att vara borta från kartan under detta sekel.

Läs tidigare "Sollefteå och välfärdens död"

Men om folk frivilligt väljer att flytta då? Om förutsättningarna för att bo kvar tillsammans med en syn på landsbygden som öde och trist, ja då väger flytten tyngre än att bygga där man står. När Sveriges befolkning samtidigt ökat med 44% från 1950 (7 041 829) till 2017 (10 120 242) kan vi konkludera med att människor flyttar från avfolkningsorter till växande städer, samtidigt som vi har en växande befolkning som också väljer att bosätta sig på samma ort.

Vad blir då konsekvensen? Givetvis ökar efterfrågan på bostadsmarknaden, samtidigt kommer människor tvingas bo på varann som en siffra i en folkbokföring. Det lilla lokala blev plötsligt allas, medan det som kunde blivit ett stort, växande Sverige istället reduceras till att bli växande bölder. Har invånarna något val när avfolkningsorterna blir öde gravplatser utan möjlighet att växa. En sak är säker, det är inte de som bor på orterna som bär ansvaret för att läget ser ut som det gör, eller kommer se ut år 2067. Någon annan bestämde att välfärden skulle avvecklas och byarna dö ut.

Källa: SCB - Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2017 enligt indelning 1 januari 2018