Fredag 7 august 2020

Vem kan skicka in en text?

Alla, vänster, höger, upp eller ner. Du väljer själv vilket tema du vill behandla, inte bara politik berör. Kanske vill du skriva en text som handlar vett och etikett på restaurangen. Tänk gärna utanför boxen och du får gärna vara filosofisk. Allt behöver inte vara baserat på fakta eller dagens politik, det kan också vara rena tankeexperiment.

Integritet

Vi förstår att det stelbenta debattklimatet får många att dra sig från att skriva i sitt riktiga namn, därför får du gärna vara anonym om du önskar. Kom ihåg att vi trots allt loggar vilken ip-adress du använder och din internetleverantör kan se att du överför data mot denna sidan. Är du paranoid bör du undvika internetanvändning. Däremot skall ingen behöva ta emot hat eller hot på grund av sin åsikt, oavsett om du är extremvänster eller extremhöger. Vi gör allt vi kan för att upprätthålla din anonymitet. Kom ihåg att det också finns fördelar med att faktiskt uppgé vem du är.

Rättigheter

För texten du skickar in äger du också rättigheterna. I praktiken innebär det att du själv kan välja att ta bort din text från denna hemsidan efter att den är publicerad. Vi tar oss däremot friheterna att göra mindre ändringar i texten, detta kan till exempel vara stavfel. Det ges ingen ekonomisk ersättning för texterna. Viktigt är att du i efterhand måste kunna styrka dina rättigheter till din text, annars riskerar andra att ta kontakt för att plocka bort just din text.

Före du skickar in din text

  • Texten får inte bryta mot svensk lag
  • Texten skall vara ett ambitiöst försök
  • Tänk gärna utanför boxen
  • Hönans kraft avgör om texten är värd att ladda upp

Många frågor kan vara intressanta att diskutera ur ett rent filosofiskt perspektiv. Begränsa dig inte till att uteslutande diskutera verkligheten. Det finns mycket intressant att gräva fram i rent kontroversiella ämnen men ur ett filosofiskt och ibland konspirationsteoretiskt perspektiv.

Skicka in

Du skickar texten som bifogad fil i ett mail till adressen kontakt@honanskraft.se. I mailet uppger du också

  • Om du vill vara anonym eller uppge fullt namn
  • Om du vill använda en egen avatarbild (bifogas i mailet)
  • Eventuellt egna önskemål