Fredag 7 august 2020

Om Hönans kraft

Hönans kraft startades mars 2018 i Köpenhamn med syftet att bidra till att släppa på den politiska slemproppen vi har i Sverige. Vi intresserar oss främst på debattklimatet i stort där sakfrågorna är sekundära. Vår tanke menar vi handlar om riktig godhet, där vi vill skapa en plattform för privatpersoner som antingen inte vill eller vågar yttra sina tankar med riskerna det innebär men också för personer vars enda plattform är Facebook och Twitter. Vi vill att vanligt folk skall vrida och vända på sig själva i längre texter som inte försvinner i ett enormt flöde eller begränsas till ett bestämt antal tecken, utan att offra vänner, arbete eller bli påhoppade. Den som själv är missnöjd får möjligheten att skicka in sin egen text, på så vis belyser gråskalor snarare än rätt och fel, svart och vitt, gott och ont.

Vi upplever oss vara del av den nya folkrörelsen som inte längre förlitar sig på etablissemanget utan istället har börjat diskutera med varann. När alla frågor kan diskuteras utan etiska och känslostyrda begränsningar kommer också debattproppen att lösas upp.

Jag är kränkt, hur kritiserar jag Hönans kraft?

Du gör ett ambitiöst försök och skickar in en egen text. Vi älskar när du sätter dig ner och faktiskt vill någonting. Ett alternativ är att smutskasta eller stämpla oss, men kom ihåg att det är en populistisk lösning.

Jag är missnöjd med någonting på sidan

Vårat syfte är att lyfta människor, inte sänka. Ta kontakt!

Vi är en grupp som hatar sidan

Det finns flera sätt att sänka oss

  • Överbelastningsattacker får servern att krascha (DDoS)
  • Hitta personerna som skrivit texterna och utdela hot eller uthängning
  • Få sidan nedstängd av staten eller webbhosten
  • Komma in i "backend" och manuellt bryta ner hemsidan (lättast)

Kom ihåg att detta troligtvis inte kommer ändra några åsikter, snarare stärks övertygelsen. Vi rekommenderar istället att du/ni skickar in en egen text, vi tillåter höger, vänster, upp och nerpopulism.