Vad har förändrats på 50 år och vilket Sverige vill vi ha om 50 år? Det pratas i princip aldrig om, istället reagerar vi först efteråt, vi är reaktiva snarare än proaktiva. Detta kan bli ett problem om vi skall bygga Sverige inför framtiden. Att ständigt ta upp problem efter de har skett, som en reaktiv lösning är att släcka branden efter den tagit fart. Det är både kostsamt och inte särskilt genomtänkt, särskilt när det handlar om Sveriges framtid.

När vi ser tillbaka på hur det svenska samhället såg ut för 50 år sedan hamnar vi i slutet av 60-talet. Sverige har obehindrat kunnat bygga samhället opåverkat av krig, det vill säga sedan början av 1800-talet. Landet har stått vid sidan av och dragit ekonomisk nytta av oroligheterna runt om i världen. Vi ser exempel som svensk stålexport under andra världskriget eller den globala vapenexporten. Medan norrmännen och danskarna satt på landsbygden och såg de tyska bombplanen flyga i riktning mot städerna passade Sverige på att utveckla sitt land, sin industri, sin välfärd, sin nation.

Det moderna samhället vi lever i idag är en direkt konsekvens av det vi byggde igår. Vad bygger vi idag som vi drar nytta av i framtiden? Hur ser samhället ut idag jämfört med för 50 år sedan? Är den ens möjligt att bygga ett nytt samhälle likt det vi har idag också för framtiden? Hur fungerade demokratin tillbaka och under vilka förutsättningar? Är det möjligt att driva partipolitik i framtiden? För den som tror att vi i västvärlden aldrig kommer uppleva radikala systemförändringar har helt missförstått vad samhällsutveckling och historia innebär.

I denna artikelserien utan förutbestämt slut kommer jag ur ett filosofiskt och politiskt perspektiv försöka förstå var vi är påväg men också lägga fram exempel på hur Sverige i framtiden kan se ut och varför vi inte kommer leva som vi gör idag. För dig som är övertygad om att din sanning är den riktiga kommer stöta på problem när vi möter det nya, multidemokratiska samhället. Att stoppa denna utvecklingen kan inte leda till någonting annat än inbördeskrig. Andra ämnen som behandlas kan tänkas vara:

  • Invandring
  • Miljö
  • Medier
  • Demokrati
  • Välfärd
  • Jämställdhet
  • Ekonomi