Det finns en grupp med 15000 medlemmar som behandlar frågan om Sollefteå sjukhus med en enad bild av att samhället sviker. Cissi wallin skrev förra veckan ett inlägg på instagram om att "0 män hörs i debatten om Sollefteå sjukhus". Hon och rörelsen visar sitt brinnande engangemang för en fråga där man samtidigt avslöjar hur dåligt insatta man egentligen är.

Cissi Wallin om Sollefteå sjukhus

Cissi Wallins inlägg på instagram

Underförstått menar hon att det kanske hörs en man någon gång men att det bara är någon ynka procent. Jag följer sjukhusdebatten från Köpenhamn utan förankring till Sollefteå och upplever inte att det på något sätt tillför någonting annat än att förstöra debatten kring Sollefteå sjukhus. Det har varit en ganska enad rörelse som lätt kan splittras om man skapar interna strider som grundar sig på rena lögner. Syftet är troligtvis att styrka sin egen rörelse som Cissi Wallin blivit talesman för snarare än att faktiskt tillföra någonting till Sollefteå och sjukhuset.

Cissi Wallins följare upprörs

Cissi Wallins följare litar på informationen och upprörs - "varför är det bara kvinnor som engagerar sig!?".

När jag går igenom sjukhusgruppens medlemmar och sett timmar av debatter och uppror tolkar jag det inte som en kvinnofråga utan snarare en fråga för hela samhället. Männen syns och tar minst lika mycket ton som kvinnorna. De sticker inte på något vis ut som en passiv grupp, tvärtom. Att männen skulle vara oengagerade är helt fel och hör inte hemma i denna debatten. Att blanda ihop kön med sjukhusdebatten skulle snarare få både kvinnor och män att bryta sig ur och lämna rörelsen för att istället dra till sig en ny grupp populistiska oportunister? Jag är helt övertygad om att alla (många äldre) män som suttit ockupanter på sjukhuset skulle ge fingret och gå där ifrån om detta får spridning och etableras som en feministisk fråga där männen betraktas som oengagerade. Låt inte detta hända. I alla lägen när en kvinna skall föda berörs också en hel hög av pappor, bröder, partners eller vänner som är minst lika rädda och oroliga och många gånger är extremt engagerade i denna frågan. Låt inte frågan om Sollefteå sjukhus bli någonting annat än vad den faktiskt är, en folkrörelse som reser sig mot samhällets svek.

Ockupanter på Sollefteå sjukhus

Bild: Monica Sundström - Sollefteå BB Ockupationen - "I eftermiddag ockuperar vi, Mia o Tobbe, Maria o Conny och Monika o Mats tillsammans med Jan o Margareta från Sollentuna."