Aborträtten har ett starkt fäste i Sverige, däremot finns det motståndare i stora delar av befolkningen. Stärker vi aborträtten genom att avfärda abortmotståndarna som galningar? Abortfrågan kan användas som exempel när vi förstår hur illa den svenska debatten fungerar, där ena sidan har diskuterat färdigt i och med sin egen övertygelse, och samtidigt blundar för att verkligheten sträcker sig längre än så.

I Sverige finns det många som försöker öppna samtliga ventiler i debatten, ventiler som handlar om sveriges väg framåt, 5, 10 och 50 år framåt i tid. Vilket Sverige vill vi ha och vilka hinder kan vi tänkas stöta på? I Sverige tycks många tro att debatter används för att begränsa innehållet i en fråga när det i själva verket handlar om att utveckla innehållet. Vi kan ta en slumpvis fråga där de flesta idag är överens, aborträtten. Finns där en öppen debatt? Ska vi ha abort? Ska alla få göra abort? Finns det abortmotståndare? Vad gör vi i de fallen där människor ställer etiska och moraliska frågor över aborträtten? Finns det ens ett intresse att diskutera abort när alla ändå är överens? Eller har vi, den stora massan, glömt eller missförstått abortmotståndarna?

Allt för ofta drar man populistiska växlar i sakfrågor med argumenten att kvinnan själv skall få välja. Med den synen på frågan är svaret givet, fri abort åt alla. Problemet är att alla i Sverige inte ställer upp på samma premisser. Argumentet brister på en eller flera punkter som vi ofta glömmer bort. Exempel kan vara där religion står över individen eller rent filosofiska frågor om när aborten blir ett mord, är det enbart när barnet är utanför mammans kropp bara när det är inne i magen? Har vi alltså en plats i Sverige där mord är lagligt? Eller är det faktiskt så att vi någonstans måste dra en gräns för vad som är ett liv och vad som är en grönsak?. Här kanske argumentet "kvinnan väljer själv" kan hjälpa oss i våra egna moraliska överväganden men inte nödvändigtvis andras.

För många religiösa väger religion tyngre än individ

För många religiösa väger däremot religionen tyngre än individen och argumentet "jag skall själv bestämma" är inte alltid lika självklart. Ett exempel är de som i sina filosofiska och moraliska övertygelser gör det svårt att motivera aborter som någonting annat än mord. Att förbjuda debatten runt abort bara för att man inte förstår sina motståndare är exempel på hur man bygger upp ett dåligt debattklimat. En öppen debatt kunde istället bidragit till att förfina samhällets lösning, inte avskaffa aborträtten i sig.

Ska vi ta för givet att muslimska kvinnor har friheten att genomföra abort i dagens Sverige? Eller ska vi diskutera hur vi vill att muslimska kvinnor skall ha det i Sverige om 20 år? Ska vi ta för givet att alla kristna kvinnor har friheten att göra abort i dagens Sverige? Vill dom över huvud taget att det skall vara tillåtet? Bara för att vi vill betyder det inte att dom vill, även om dom får. Ska vi sätta en stopp för hela debatten och anta att en del av Sveriges kvinnor löser denna frågan själva och aldrig ställer sig i vägen för oss? Problemet är inte nödvändigtvis abortfrågan i sig utan debatten i stort. Vi proklamerar för ett multireligiöst samhälle med allas lika värde men vägrar acceptera att gruppen inte är homogen.

Exempel på grupper där det förekommer både abortförespråkare och abortmotståndare är bland annat inom Kristendomen, den lokala motorklubben, Judendom, Islam eller Vänsterpartiet

Vad händer med hela denna gruppen människor, vars åsikter betraktas som smutsiga?

Vi lämnar abortfrågan och konstaterar att det finns frågor som är självklara i Sverige men att det också finns motståndare, det finns människor i Sverige som inte följer den breda strömmen. Var tar dom vägen om vi avfärdar deras övertygelser som idiotiska? Vad händer i fikarummen, vad händer i yrkesrollen, vad händer med hela denna gruppen människor, vars åsikter betraktas som smutsiga?. Och vad händer med oss, om denna gruppen betraktar oss som smutsiga? För du kommer alltid vara med oss eller dom i frågan om abort, eller ställer du dig utanför och ser på när ingen förstår varann?

Vill du ha en politik som är anpassad till dina åsikter krävs också en debatt som ständigt prövar politiken mot samhällets kontinuerliga förändring.

Regler kring abort inom olika religioner